...

Official online store

DYRBERG/KERN
 
 

Etik

UPPFÖRANDEKOD

Alla produkter från DYRBERG/KERN uppfyller kraven i såväl danska som internationella lagar om tungmetaller såsom nickel, bly, kvicksilver och kadmium. Dessutom undertecknar alla DYRBERG/KERNs leverantörer en uppförandekod och genomgår stickprovskontroller av vår lokala personal under tillverkningsprocessen.

Därmed kan vi försäkra oss om att vi endast anlitar leverantörer som fokuserar på företags samhällsansvar (CSR). Varför? Därför att vi vill känna stolthet över att vara ansvarsfulla, omsorgsfulla och osjälviska när vi bedriver vår verksamhet.

© 2016 DYRBERG/KERN. All Rights Reserved